Rocznik Grodzieński Polska macierz szkolna
Stowarzyszenie DIALOG KULTUR rozpoczęło działalność w 2009 roku. Od początku głównym celem Stowarzyszenia były realizacja własnych wydarzeń kulturalnych i promocja wydarzeń kulturalnych realizowanych przez inne podmioty (osoby prywatne, organizacje, instytucje). Przez pierwsze dwa lata założenia te realizowaliśmy ze środków własnych członków Stowarzyszenia. Nakręciliśmy wówczas na Białorusi m.in. filmy: Święty Dąb i Święte Błota oraz wydaliśmy serię kart pocztowych promujących Szczytno.

Latem 2011 roku, aby zwiększyć możliwości działania i pozyskiwania funduszy, Stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane z siedzibą w Szczytnie (woj. warm-mazurskie). Rejestracja umożliwiła składanie wniosków o dofinansowanie realizowanych przez nas wydarzeń artystycznych i imprez kulturalnych. Ponieważ pojawiły się nowe możliwości, zwiększyliśmy też zakres działania. Oprócz tworzenia własnych i promowania wydarzeń kulturalnych innych podmiotów chcemy zajmować się też dialogiem między młodszym i starszym pokoleniem, między Polakami i Białorusinami, między ludźmi z różnych środowisk itd.

Aby rozpocząć jakikolwiek dialog, należy poznać drugą stronę. Dlatego największy nacisk  staramy się kłaść na kontakty międzyludzkie. Chcemy to realizować poprzez organizowanie warsztatów artystycznych i imprez kulturalnych, w czasie których ludzie z różnych środowisk (młodzi i starsi, Polacy i Białorusini, ludzie różnych zawodów, subkultur itd.) będą mogli wspólnie działać a przez to się poznawać.

Obecnie głównymi celami Stowarzyszenia DIALOG KULTUR są:

  • Dialog międzykulturowy przede wszystkim: polsko-białorusko-litewsko-rosyjski.
  • Dialog międzypokoleniowy szczególnie pokoleń najstarszego i najmłodszego poprzez wspólne działania (np. warsztaty artystyczne)
  • Współpraca kulturalna i artystyczna przede wszystkim: polsko-białorusko-litewsko-rosyjska (np. organizacja wspólnych warsztatów i imprez kulturalnych i naukowych)
  • Integracja środowisk artystycznych i naukowych z Mazur, Grodzieńszczyzny, Wileńszczyzny i Obwodu Kaliningradzkiego.
  • Promocja artystów z Mazur, Grodzieńszczyzny, Wileńszczyzny i Obwodu Kaliningradzkiego.
  • Promocja lokalnych wydarzeń kulturalnych i artystycznych (powiat Szczytno, Grodzieńszczyzna)
  • Organizacja czasu wolnego (np.warsztatów, kół zainteresowań itp) dla dzieci i młodzieży z wsi i małych miasteczek (np. kół modelarskich, warsztatów fotograficznych, filmowych itp)..